Fayisaa Leellisaa gameessaa yaadaa addunyaa kanaati jedhame…..

 


NEWS

Ethiopia’s Olympic protest athlete listed in FP’s 2016 Top 100 global thinkers

Ethiopia's Olympic protest athlete listed in FP's 2016 Top 100 global thinkers

  7 hours ago


ETHIOPIA

Ethiopia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, has been named among the 2016 top 100 global thinkers by the US based Foreign Policy (FP) magazine. Feyisa was classed in the group of thinkers called ‘‘the challengers.’‘

The long distance athlete became famous during the just ended Rio Olympic games after he made an anti-government gesture at the end of his track event. He crossed his arms above his head as he finished the event as a protest against the Ethiopian government’s crackdown on political dissent.

He won the silver medal in the men’s marathon after finishing the 42 kilometer race. He later claimed that his life was in danger. He sought for asylum in the United States and has been living there since leaving Rio.

Given the fact that the Olympic Charter bans political propaganda, demonstrations are a rarity at the games. Nevertheless, Ethiopian runner Feyisa Lilesa snubbed the rulebook in order to call attention to the brutal actions of his country’s security forces.

Under the title, ‘‘For breaking the rules of the games,’‘ FP wrote about Feyisa: ‘‘Given the fact that the Olympic Charter bans political propaganda, demonstrations are a rarity at the games. Nevertheless, Ethiopian runner Feyisa Lilesa snubbed the rulebook in order to call attention to the brutal actions of his country’s security forces.

‘‘As the marathoner approached the finish line in second place, he crossed his arms over his head—an attention-grabbing gesture to show solidarity with his Oromo tribe. In the weeks before the race, the Ethiopian government had cracked down on protests by the embattled indigenous group and killed dozens.

They went on to quote him in an interview with AP news agency as saying, “If I would’ve taken my medal and went back to Ethiopia, that would’ve been the biggest regret of my life.” Adding further that “I wanted to be a voice for a story that wasn’t getting any coverage.”

Feyisa like the twelve others listed in his category were recognized for challenging the status quo in order to put their views across. ‘‘These individuals showed that agitation takes myriad forms,’‘ the FP said.

Aside Feyisa, another African was listed in the same category. Pastor Evan Mawarire of Zimbabwe who championed the #ThisFlag protests through the use of social media platform, Twitter. The FP listed him ‘‘For initiating a democratic movement.’‘

Abdii Fiixee OMN gadhiisuu akka fedhu mallattoo agarsiise.

Gaazxeessaa beekaamaa OMN kanta’e Abdii Fiixee Fuula Facebook isaa irratti akka barreessetti bakka waajjira olaanaa(Head Office) OMN kantaate akkasumas Oromiyaa Xiqqoo jedhamuuun beekamtu Minnesota biyya abaaramtuu jechuun ibseera. Akkuma yaadatamu Biiftuu Gadaa Goobanaatiin Abdiin maaliif OMN irraa fagaate jechuun iyyaafatamaa kan ture Abdii Fiixeen karaa Facebook isaa dhaan as bahuun sababa damee baballachuutiin akka badee ture himuun niyaadatama. Hata’u malee Yeroo dhuma dhihoo kana keessa fuula Facebook isaa irratti Gammadaa Waaroyoo(Down Down Weyyaane) dhaan utuu hinqulqulleeffatin ergamtuu wayyaaneeti jechuun isaa namuusa gaazxeessaa tokko irraa eegamu miti jechuun hordoftoota(Followers) isaa muufachiisuun isaa niyaadatama. Akkuma beekamu Miidiyaan tokkichi Oromoon qabu OMN erga hundeeffamee kaasee yeroo addaa addaatti hojjettootni isaa gegeeddaramanus bu’uura uummataa(Social base) waan qabuuf gitintira tokko malee hanga arraatti hojii boonsaa hojjechaa jiraachhuun isaa walnama hingaafachiisu. Egaa Abdii Fiixeenis Winter kun isa dhumaa isaa tahuu dhaadachuu qofa osoo hintaane waqas akka kadhate barreeffama isaa irraa baruun nidanda’ama. Barreeffamni isaa kunooti.

“Uummati Minnesota Yeroo cabbiin seenu bara itti aanu State kana hin taa’u jedhanii dhaadachuun kanuma baratame naan jedhan. Yoo Summer dhufu waan wal waamanii buna dhuganiif ni dagatu. Waggaa sadii keessa jiraachuu koof badhaafamuun qaba. Ani akka isaanii hin dhaadadhu. Kadhannaan koo garuu Yoo fedha isaa ta’e Winter kana Minnesota dhaaf isa dhumaa koo naaf haa godhu! Bona isaanii argee itti hin bashannanne maaf ganni isaanii gubee na waada? Sichi hangan xaxadhee Oromiyaatti deebi’utti biyyan itti daakuu adii kana lafarratti hin arginen jiraachuu barbaada. Biyya abaaramtuu!  Na dhageessaniittu warri NV, CA, LA, AZ, TX,  FL, GA, Hawaii, Alabama, South Carolina  አዎን ሰምታችሁኛል።”